Történelemrajongók blogja

Töri klub

75 éve volt a wannseei konferencia, ahol 11 millió embert ítéltek halálra

Hetvenöt évvel ezelőtt, 1942 január 20-án zajlott a második világháború egyik legmegdöbbentőbb konferenciája, Berlinben. A náci vezetők a később wannseei konferencia néven ismertté vált megbeszélésen összesen 11 millió európai zsidót ítéltek halálra. A konferencia egyik jegyzőkönyve elkerülte az iratmegsemmisítéseket, így az utókor pontosan megismerhette, hogy miként rögzítették a kontinens zsidóságának teljes kiirtását.

wannsee.jpg

A konferencia helyszíne Berlinben

A Holokauszt legfontosabb megbeszélését Reinhard Heydrich a Biztonsági Főhivatal vezetője és Himmler jobb keze hívta össze. A magas rangú főnáci utasítására 1942 január 20 –án a német bel- és külügyminisztérium, a biztonsági szolgálatok, a náci párt, az SS, illetve az igazságügy 14 vezetője, államtitkárok, tábornokok, vezérkari tisztek utaztak a Berlin délnyugati városrészében álló, Am Grossen Wannsee 56-58. szám alatti villába, mely Heydrich berlini központjaként is funkcionált. A helyszín valójában egy tetszetős tóparti kastély benyomását keltette, ami szöges ellentétben állt a megbeszélés témájával.

A tanácskozást Adolf Eichmann SS-Obersturmbannführer készítette elő, és a konferencia jegyzőkönyvét is ő vezette. Heydrich SS-Obergruppenführer, a Biztonsági Rendőrség és az SD főnöke, elöljáróban közölte, hogy a birodalmi marsall (azaz Göring) őt bízta meg az európai zsidókérdés végleges megoldásának előkészítésével és rámutatott arra, hogy ezt a tárgyalást azért hívták össze, hogy tisztázzák az alapvető kérdéseket.  wannsee_eichmann.jpg

Adolf Eichmann a végrehajtással megbízott SS tiszt

A konferencia során több mint 11 millió zsidó származású európai polgár (beleértve a semleges államok és az Egyesült Királyság zsidó közösségeit is) fizikai megsemmisítését helyezte kilátásba, majd megbeszélték a terv végrehajtáshoz szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és anyagi feltételeket, és kiosztották a feladatokat. Bár a holokauszt akkor már évek óta tartott és tömeggyilkosságok is zajlottak egyes koncentrációs táborokban, hivatalos politikává mindez csak a konferencia után vált.

Adolf Eichmann 1961-ben, az Eichmann-per során elmondta, hogy a találkozó viszonylag gyorsan (egy-másfél óra alatt) lezajlott és a résztvevők között teljes volt az egyetértés és az együttműködés. A Wannsei konferencia jegyzőkönyve az egyik legfontosabb fennmaradt dokumentum a holokauszt történetében, amelyet 1947-ben találtak meg a konferencián megjelent Martin Luther iratai között. Az iratokban cinikus módon sehol nincs leírva a tömeggyilkosság kifejezés, helyette az "Endlösung" és a "Sonderbehandlung" azaz "különleges kezelés" formula szerepel mindenhol. 

himmler_heydrich.jpg

Himmler és Heydrich a holokauszt legfőbb irányítói

A konferencia után a Szovjetunióban az úgynevezett Einsatzgruppe csapatok (SS kivégző osztagok), Auschwitzban és a treblinkai táborban pedig a gázkamrák gyilkolták tömegesen a zsidó származású embereket. (Az alkalmazott anyag: Zyklon "B" ciángáz volt, félig föld alá épített gázkamrákba juttatva.)  Az Auschwitz-Birkeanuban működő haláltábor parancsnoka, Rudolf Höss írásos tanúvallomásban rögzítette, hogy 1941 szeptember 3 és 1944 október 29 közt folyamatosan zajlottak Auschwitzban az elgázosítások. A táborban összesen 1,1 millió ember halt meg, míg a teljes holokauszt végül 5,5 millió ember halálát okozta. A wannseei konferencia - mely minderre utasítást és felhatalmazást adott az elkövetőknek - a mai napig a történelem leginkább megdöbbentő eseménye, az érzéketlenség, a kegyetlenség és a gonoszság hátborzongatóan profi, szenvtelen megnyilvánulása.

6_26gazkamra.jpg

A konferencia résztvevői:

Reinhard Heydrich birodalmi vezető; Dr. Alfred Meyer birodalmi helytartó; Dr. Georg Leibrandt birodalmi vezető (a megszállt keleti területek minisztériumának képviseletében); Dr. Wilhelm Stuckart államtitkár (a birodalmi belügyminisztérium képviseletében); Dr. Erich Neumann államtitkár (a négyéves terv irodájának teljhatalmú megbízottja); Dr. Roland Freisler államtitkár (a birodalmi igazságügyminisztérium képviseletében); Dr. Josef Bühler államtitkár (a főkormányzói irodától, Hans Frank képviseletében); Martin Luther államtitkár (a külügyminisztériumtól); Gerhard Klopfer SS-ezredes (a pártkancelláriától, Martin Bormann képviseletében); Friedrich Kritzinger minisztériumi vezérigazgató (a birodalmi kancellária képviseletében); Otto Hofmann SS-vezérőrnagy (a Faji és Áttelepítési Főhivataltól); Heinrich Müller SS-vezérőrnagy (a Birodalmi Biztonsági Főhivataltól);

6_15auschwitz_bejarat.jpg

További résztvevők: Adolf Eichmann alezredes (a Birodalmi Biztonsági Főhivataltól); Dr. Eberhard Schöngarth SS-ezredes (a biztonsági rendőrség és az SD lengyelországi parancsnoka); Dr. Rudolf Lange SS-őrnagy - (a biztonsági rendőrség és a biztonsági szolgálat lettországi parancsnoka és a balti államok, valamint Fehéroroszország biztonsági rendőrségének és szolgálatának hadtest parancsnok-helyettese)

Figyelemre méltó, hogy milyen sok a résztvevők közt a doktori címmel rendelkező, magasan képzett és kiemelkedően magas műveltségű személy, ami bizonyítja, hogy a legnagyobb gazemberségek, szörnyűségek és emberiség elleni bűnök elkövetésében semmiféle fékezőerőt nem jelentett a megjelentek értelmiségi volta. Ma, 75 évvel az események után ennek feldolgozása és az egész ördögi terv hideg tárgyilagossággal történő megtervezésének - végrehajtásának megemésztése a legnehezebb.

 Harmat Árpád Péter

2017.01.21.(11:00)

logo_toriklub_1.jpg

Javasolt film, ami a wannseei konferenciát mutatja be: Az összeesküvés (2001)

 

A magyar történelem 5 legmeghatározóbb alakja [24.]

Szerző: Harmat Árpád Péter

A magyarság 1100 éves Kárpát-medencei történetében számtalan fontos vezető, jelentős uralkodó, meghatározó politikus és önfeláldozó hős fordult elő, nagy mértékben alakítva népünk krónikáját. Ilyen volt például a honfoglaló Árpád vezér, a keresztény magyar államot megteremtő Szent István, a középkori Magyar Királyságot konszolidáló Könyves Kálmán, az aranybullát kiadó II. András, a tatárjárás utáni honalapító IV. Béla, az Árpád-kor végi anarchiát felszámoló Károly Róbert, a töröktől megvédő Hunyadi János, a Magyarországot nagyhatalommá tevő Mátyás király, az Erdély virágkorát hozó Bethlen Gábor, az első állandó magyar egyetemet megalapító Pázmány Péter,

Tovább olvasom

Észak-Amerika legelső gyarmatosítói [23.]

Szerző: Harmat Árpád Péter

A mai Amerikai Egyesült Államok területén történő első európai partraszállás (a vikingek kalandozói útjait leszámítva) a spanyol Juan Ponce de León vezetésével történt 1513-ban, mégpedig az általa Floridára keresztelt félszigeten. A spanyolok alapították tehát a későbbi USA területének első településeit, az 1565 –ben Szt. Augustine névre keresztelt első floridai város létrehozását követően. Mivel a spanyolok a mai Mexikó területén rendezték be első nagy tengerentúli gyarmatukat – Új-Spanyol Alkirályság néven (1535), így terjeszkedéseik is ezen területről indult ki a mai USA irányába.

Tovább olvasom

Elhunyt Fidel Castro, az 1962-es rakétaválság egyik kulcsfigurája [21.]

Szerző: Harmat Árpád Péter

Fidel Castro a XX. századi történelem és hidegháború egyik legnagyobb alakja és az 1962-es kubai rakétaválság kulcsszereplője volt. Három hónappal 90. születésnapja után, 2016 november 25-én hunyt el Havannában. Élete egy egész korszak keresztmetszetét mutatja be

Tovább olvasom

100 éve halt meg Ferenc József [19.]

Szerző: Harmat Árpád Péter

ferenc_jozsef1.jpgNovember 21-én éppen 100 éve annak, hogy Ferenc József (1830-1916), aki egyike volt Európa leghosszabb ideig trónon lévő uralkodóinak, elhalálozott. Ferenc József hatása a magyar történelemre igen jelentősnek mondható, hiszen az 1848/49-es forradalom és szabadságharctól (1848 decemberétől) egészen az első világháború közepéig, 68 éven keresztül irányította hazánk bel-, és külpolitikáját.

Tovább olvasom

Falak a történelemben és a legjelentősebb ma is őrzött falrendszer [18.]

Szerző: Harmat Árpád Péter

 Az emberiség mindig is emelt falakat saját védelme érdekében. A legelsők az ókorban létesültek, például Kínában (kínai Nagy Fal) illetve Mezopotámiában ahol városállamokat védelmeztek (Babilon falai). Ugyancsak jelentős volt a Római Birodalom limes vonala, mely néhol valódi falrendszereket jelentett (pl. Hadrianus fala Skóciában). Később jött a középkor, amikor az egyes városok a portyázó rablóbandák ellen való védekezésül kényszerültek komolyabb falak megépítésére.

Tovább olvasom

Orseolo Péter és Aba Sámuel harca [17.]

Szerző: Harmat Árpád Péter

Szent István után 7-8 éven keresztül bizonytalan, zűrzavaros helyzet alakult ki a fiatal Magyar Királyságban. A fő problémát a királyi legitimáció jelentette, vagyis az a kérdés, hogy ki viselje a koronát? A trónért kialakuló küzdelem azonban nem csupán hatalmi vetélkedést jelentett, hanem egyúttal a hazai nemesség és a külföldről érkező előkelőségek viszályát, illetve az európai kereszténység és az István előtti időkhöz való visszatérés dilemmáját hozta.

Tovább olvasom

A magyar utazó, akinél jobban senki nem ismerte az iszlámot [15.]

Szerző: Dr. Nagy László

Napjainkban a migrációs válság, a közel-keleti események, a szíriai polgárháború és az Iszlám Állam kapcsán rengeteg szó esik a muszlim vallásról. Ám azt már vélhetően kevesebben tudják, hogy volt egy magyar utazó, aki a második világháborút megelőzően bejárta az arab világot és megdöbbentő alapossággal tanulmányozta az iszlám vallás történetét és előírásait. A nemzetközileg elismert utazót Germanus Gyulának hívták

Tovább olvasom

A II. világháború német hőse: Michael Wittmann, a páncélos legenda [14.]

Szerző: Harmat Árpád Péter

wittmann1.jpgA második világháború a szövetségeseknél és a Wehrmacht állományában is bővelkedett hősökben, tehetséges tisztekben és kiemelkedő hadvezérekben. A német hadseregben az alig 27 évesen híressé váló Michael Wittmann törzsőrmester (SS-Oberscharführer) képviselte a „mintakatona” és hősies példakép követendő alakját.

Tovább olvasom

Rákosi bűntársai, az úgynevezett trojka [11.]

Szerző: Harmat Árpád Péter

Az 1956 –os forradalom és szabadságharc kapcsán gyakran esik szó az 50-es évek elején szinte korlátlan hatalommal rendelkező sztálinista diktátoráról, Rákosi Mátyásról, ám sokkal kevesebbet tudunk bűntársairól: jobb kezéről, Gerő Ernőről és a harmadik embernek tartott Farkas Mihályról. Ők így együtt alkották az úgynevezett „trojkát” (Honvédelmi Bizottságot).

Tovább olvasom

Tetszett a bejegyzés? Kövesd a blogot!

blog.hu