Történelemrajongók blogja

Töri klub

A Hitler - Sztálin párharc [31.]

Szerző: Harmat Árpád Péter

Nem csupán a történészek, történelemtanárok, de a világhistória iránt érdeklődő laikusok, amatőr - félprofi kutatók, krónika-kedvelők számára is mindig érdekes téma a két nagy diktátor: Adolf Hitler és Joszif Sztálin viszonya - párharca 1933 és 1945 között. Bár személyesen soha nem találkoztak egymással (erre egyébként az 1939 augusztus 23-án, Moszkvában aláírt Molotov-Ribbentrop paktum aláírásakor lett volna esély, amire a Führer nem utazott el), mégis erős érzésekkel, kölcsönös gyűlölettel viseltettek egymás iránt.

hitler_sztalin.jpg

Sztálin 1924-ben, Lenin halálát követően, 46 évesen, Hitler pedig 9 évvel később, 1933-ban (választási győzelemmel) 44. születésnapja előtt nem sokkal került hatalomra. (Sztálin volt az idősebb egyébként, 10 évvel.) Mindketten totális diktatúrát építettek ki országaikban: Sztálin egypárti kommunista uralmat a Szovjetunióban, Hitler pedig egypárti náci rezsimet Németországban. Egyik rendszerben sem volt jelentősége a parlamentnek és a demokratikus szerveknek, helyettük a párt-hierarchia "uralta" a lakosságot, a Szovjetunióban a kommunista pártvezetés alatt működő NKVD (Narodnij Komisszarat Vnutrennyih Gyel), Németországban pedig a náci pártvezetők által irányított RSHA (Reichssicherheitshauptamt) és az SS segítségével. Mindkét struktúrában volt vezérkultusz (Sztálin és Hitler kötelezően elvárt "istenítésével"), mindkét országban korlátozták a polgári szabadságjogokat és mindkét állam pontosan meghatározta lakosai számára a gyűlölendő ellenségképet: Németországban a zsidókat, kommunistákat és az 1918-as békerendszer nyugati vezetőit, a Szovjetunióban pedig a "kizsákmányoló" tőkéseket, kapitalistákat. Mindkét ideológiát -- a nácizmust és a kommunizmust is -- egyaránt (és egyformán) elítélték a nyugati demokráciák: az USA, az Egyesült Királyság és Franciaország.

hitler_nurnberg.jpg

Hitler és Himmler 1935 szeptemberében SS alaklatokat szemléz Nürnbergben

Ami a két nagy diktátor viszonyát illeti: kettejük kapcsolatát 1933-tól (Hitler kancellári beiktatásától) érdemes vizsgálni, két korszakra bontva az ezt követő 12 esztendőt. Az első korszak az 1933 és 1941 közti éveket jelenti a Szovjetunió megtámadását megelőzően, a második időszak pedig a háború alatti eseményekre terjed ki, 1941 és 1945 között. 

Sztálin egészen háború kirobbanásáig elsősorban a belpolitikára koncentrált és hatalma megerősítésére összpontosított. Az 1920-as és 1930-as években főleg pártbeli riválisaitól, belső kritikusaitól, illetve a Lenint annak idején körülvevő bizalmi körtől igyekezett megszabadulni: Trockijt, Kamenyevet és Zinovjevet már 1927-ben kizáratta a pártból (később Trockijt meg is ölette). Majd következett Szergej Kirov 1934-es megöletése, 1936-ban a tizenhatok, 1937-ben a tizenhetek, 1938-ban pedig a huszonegyek pere. Sorra hullottak az egykori kommunista vezetők, egymás után. Sztálin később kivégeztette a hadsereg főparancsnokát, Mihail Tuhacsevszkijt (1937-ben), majd 50 hadtest és 154 hadosztály parancsnokot küldött a kivégzőosztagok elé (1936 és 1939 között). Néhány évvel később, a háború kezdetén azért nagyon hiányoztak a Vörös hadseregből a tapasztalt tábornokok.

A tisztogatás teljes lett és maximálisan lekötötte Sztálin figyelmét. A nagy szovjet vezető szinte egyáltalán nem figyelt a külpolitikára, későn vette észre a közben megerősödő és 1933-ban hatalomra kerülő Hitler jelentette veszélyt, a nácizmus mohóságát és a lebensraum (élettér elmélet) alaptételét, mely szerint a Herrenvolknak "joga" sőt kötelessége is meghódítania az alsóbbrendű szlávok területeit (például Lengyelországot és a Szovjetuniót).

Mire Sztálin 1939 nyarán szembesült azzal, hogy Hitler 7 milliós hadsereggel készül a világ meghódítására, csak az időnyerés lehetősége maradt számára. Ezt a célt szolgálta az 1939 augusztus 23-án, Moszkvában aláírt német - szovjet megnemtámadási egyezmény (Molotov-Ribbentrop paktum). A szerződés néhány évnyi haladékot adott Sztálinnak arra, hogy végre megerősítse a Vörös Hadsereget, felgyorsítsa a harckocsi-gyártást, felfuttassa a hadiipart, mozgósítsa a katonai állományt és pótolja a tábornoki kart. Igyekezete csak részleges sikert ért el, hiszen Hitler még két évet sem várt a Szovjetunió megtámadásával (a Führer egyébként azért kötötte meg a paktumot, hogy biztosítsa keleti határait, amíg meghódítja Európát). 

moskva_felvonulas.jpg

Katonai felvonulás Moszkvában, 1941 november 7-én

A német - szovjet háború 1941 június 22-én kezdődött, a Barbarossa hadművelet megindulásával, melyben 3 millió német katona (3200 harckocsival) rohanta le a Szovjetuniót és tört előre északon Leningrád, középen Moszkva, délen pedig Sztálingrád irányába. A fél éves hadművelet december elejére kifulladt: Leningrádot csak körbezárni tudták (bevenni már nem), délen a Donyecig hatoltak csupán, Moszkvát pedig csak 25 km-re tudták megközelíteni. A moszkvai csata 1941 utolsó napjaira óriási német vereséget hozott (mondhatjuk úgy is: a Zsukov - Guderian párharc utóbbi vereségével zárult).

Sztálin végig vakon hitt az orosz győzelemben: nem hagyta el Moszkvát, sőt 1941 november 7-én, az 1917-es bolsevik puccs (náluk: forradalom) alkalmából csak azért is megtartatta a szokásos katonai felvonulást (a felvonuló egységek egyből mentek is a frontra).

barbarossa.jpg

A másik oldalon Hitler is elszánt maradt: nem tudta elfogadni, hogy a német csapatok képtelenek eljutni Moszkváig. Pedig ez volt a helyzet, a Barbarossa-hadművelet végére a Wehrmacht szinte mindenből kifogyott és negyed millió embert vesztett, mégsem tudta elérni az eredetileg kitűzött "AA" vonalat (Arhangelszk-Asztrahany). A másik oldalon Sztálinnak ugyan  háromszor akkora volt a vesztesége, hisz több  mint 800 ezer katonája esett el a harcokban, mégis sokkal nagyobb tartalékokat tudott mozgósítani hatalmas országa távol-keleti részeiből. 

barbarossa_1941dec.jpg

Hitler 1942-re már mániákusan vágyott a győzelemre, Sztálin térdre kényszerítésére és megalázására. Amikor 1941 júliusában, a szmolenszki csata után kezébe került Sztálin első házasságából született fia, Jakov -- aki egyszerű főhadnagyként szolgált a fronton -- alkalmat érzett Sztálin megleckéztetésére. Végül a sztálingrádi vereség után Paulus tábornagy elengedését kérte a fiatalember átadásáért. Csakhogy elszámította magát, Sztálin nem szerette Jakovot, csak második házasságából származó gyermekeit (Vaszilijt és Szvetlanát), így azt válaszolta: "... nem fogok odaadni egy marsallt egy hadnagyért". Jakov 1943 április 4-én halt meg egy koncentrációs táborban.

jakov_stalin.jpg

Sztálin fia, Jakov Dzsugasvili, a németek foglyaként

Sztálingrád egyébként is Hitler rögeszméje volt, a szovjet diktátor nevét 1925 óta viselő 500 ezer lakosú város megszerzését mindennél jobban akarta. Mániáját a település stratégiai helyzete, gazdasági jelentősége és fekvése mellett az a tény is táplálta, hogy a város megszerzésével Sztálin fölé kerekedjen. Vágya azonban nem teljesülhetett: a Wehrmacht 300 ezer embert vesztett a Sztálingrádi csatában, mégsem tudta elfoglalni a "Volga fővárosát". 

A német-szovjet háborút 1943-ban már a Wehrmacht folyamatos visszavonulása jellemezte, néhány német ellentámadással. Ilyen volt Erich von Manstein ellentámadása Harkovnál (a város időleges visszavételével) és a kurszki tankcsata 1943 nyarán. Az 1944-es esztendő már szinte csak katasztrófákat hozott Hitler számára: csapatait végleg kiűzték a Szovjetunióból (rögtön meg is indultak a német határok felé), Normandiában 1944 június 6-án nagy erőkkel szálltak partra az amerikaiak és angolok és július 20-án tábornokainak egy része táskabombával akarta megöletni (melyet Stauffenberg ezredes vitt rastenburgi főhadiszállására). Az igazi vereség érzése azonban csak 1945-ben érkezett el: idegrendszere meggyengült, erőt vett rajta Parkinson-kórja (állandósult kézremegése) és sorra váltotta le legjobb tábornokait. Három legjobb tábornoka közül Erich von Mansteint 1944 március 20-án, Erwin Rommelt 1944 október 15-én, Heinz Guderiant pedig 1945 március 28-án állította félre. Magára maradt és hibát-hibára halmozott. 1945 áprilisára már Berlin is ostrom alá került, Hitler számára nem maradt más hátra mint az öngyilkosság. Erre 1945 április 30-án, feleségével, Éva Braunnal együtt a berlini kancellári alatti bunkerben került sor. 

hitler_holttest.jpg

A Berlint megszálló szovjet csapatok közt akadt olyan különítmény is, melynek Sztálin azt a kifejezett utasítást adta, hogy keresse meg Hitlert és ha halott, úgy kerítse elő holttestét. Bár a Führer tetemét -- utasítása szerint -- a kancellária udvarán egy bombatölcsérben elégették (Otto Günsche hajtotta végre a műveletet), a szovjetek megkeresték a maradványokat és kihallgattak mindenkit aki a bunkerben volt az öngyilkosság idején. Ezt követően a maradványokat elégették, a koponya kivételével, melyet Moszkvába küldtek Sztálinnak. A hamvakat legalább háromszor temették el, ám mindháromszor exhumálták is, míg végül 1970-ben végleg porrá égették és a Biederitz folyóba szórták. Minderről 2010-ben egy bizonyos Vlagyimir Gumenyuk nevű KGB-s veterán vallomásából értesülhetett a világ, aki 1970-ben személyesen vett részt a Hitler-maradványok elégetésében és folyóba szórásában. [forrás] Hogy Hitler koponyájával mit csinált Sztálin, nem tudni pontosan, de 2018-ban az FSZB birtokában volt, mikor egy francia orvosszakértő (Philippe Charlier) megvizsgálta

A két nagy diktátor párharcát tehát Sztálin nyerte, aki 8 évvel túl is élte riválisát. A két tömeggyilkos emberek millióiért volt felelős, a XX. század legnagyobb csapásait, a kommunizmust és a nácizmust zúdítva a világra.

Harmat Árpád Péter 

Ha tetszett posztunk, keress bennünket a Facebook oldalunkon is!

logo_toriklub.jpg

2019.02.17.(9:19)

Címkék: Hitler Sztálin

Rettegett Iván, az első orosz cár [30.]

Szerző: Harmat Árpád Péter

IV. Iván az első olyan orosz uralkodó volt, aki a XVI. század második felében megvalósuló hosszú országlása alatt (1547 és 1584 közt), már bel- és külpolitikájában is használta a „cár” megszólítást. Igazi nagyhatalommá tette a frissen létrejövő Orosz Birodalmat, amikor annak határait messze keletre kitolva, sorra hódította meg az Ural környéki, Volgai és Nyugat-szibériai mongol kánságokat. Uralkodása alatt az Orosz Cárság területe megduplázódott. Ugyanakkor hatalmi időszakának második felében az őrültség jeleit mutatta: saját kezével ölte meg legidősebb fiát és egy egész orosz várost mészároltatott le katonáival, amikor a település (Novgorod) az Oroszországtól való elszakadást fontolgatta. (A városban 40 ezer polgárt mészároltak le.)

negyedik_ivan.jpg

Ivánt az utókor a „rettegett” (groznij) jelzővel ruházta fel, melyet a történészek egy része negatív megítélésűnek tart, IV. Iván uralkodásának második felében megfigyelt rémuralomra gondolva, ám a kutatók másik fele szerint a nevéhez illesztett jelző inkább „hatalmasat” jelent, ami viszont pozitív megjelöléssel utal a cár időszakának kiemelkedő voltára és jelentős hódításaira. IV. Iván 37 évnyi uralkodásának első felét tehát a bölcs felvilágosultság, míg második részét az őrület és önkény jellemezte. A kettő közti fordulópontot az 1564-es esztendő jelentette, amikor elűzte udvarából korábbi bizalmasát és sikeres hadvezérét, Andrej Kurbszkij herceget és erőt vett rajta az üldözési mánia. Ekkor már nap, mint nap kínozta beteg gerince (közel két méteres termete volt) és fájdalmak gyötörték. Talán a fájdalom, talán az idegrendszeri gyengeség okozta, de 37 évnyi uralmának első és második felében, mintha két külön ember kezében lett volna Oroszország.

Az első uralkodási időszak (1547-1564)

IV. Ivánt 1547 január január 16 -án koronázták minden oroszok cárjává, a moszkvai Uszpenszkij-székesegyházban. A szertartással a megszülető Orosz Birodalom a világ tudtára adta a "harmadik Róma" elmélet elfogadását. Eszerint a kereszténység első védelmezője Róma volt, második védelmezője Konstantinápoly lett, ám annak 1453-as bukása után (amikor az oszmánok bevették a várost) Moszkva lett az új világhatalmi központ, a görög-keleti vallás legfőbb székhelye. Az elméletet alátámasztotta (és törvényesítette) az a tény, hogy az utolsó bizánci császár, XI. Konsztantinosz unokahúga, Palaiologosz Zsófia feleségül ment III. Ivánhoz és ebből a frigyből született utód (unoka) volt IV. Iván. Ő már felmenői révén a bizánci császárok örökösének szerepében tüntethette fel magát.

Iván uralmának első felét, 1547 és 1564 közt pozitív intézkedések, döntések és törvények jellemezték, melyekben jelentős szerepe volt a cár józan gondolkodású feleségének is, aki az egyik legjelentősebb orosz bojárcsaládból származott, a Romanov dinasztiából. Ez a család, később Oroszország második cári dinasztiáját alkotta. Anasztaszija Romanovna azonban 1560 –ban elhunyt és ezzel IV. Iván társ nélkül maradt. Depressziójának kialakulásában valószínűleg komoly szerepe lehetett magányossá válásának. Ám ekkoriban ennek még csak halvány előjelei látszottak. Előremutató, felvilágosult rendeletek egész sorát hozta az 1550 –es és 1560 –as években: átalakította például a hadsereget és megteremtett egy cárokhoz hű, őket szolgáló, bojároktól független katonai réteget, a sztreleceket. Később megreformálta a földviszonyokat, amivel sikerült visszaszorítania a túlzott hatalomra szert tevő bojárokat (Opriscsina földek és zemscsina földek jöttek létre: előbbieket a hozzá hű, szolgáló nemeseknek adta, míg az utóbbiak - távolabb a fővárostól - a bojároké lettek.) Bár a reform mérsékelt sikert hozott – és így visszavonásra is került – a bojárok háttérbe szorítása, azért mégis csak megindult. IV. Iván 1550-ben egy új törvénykönyvet is alkotott (2. Szugyebnyik tv. könyv) mely több szakszerűséget tartalmazott, jobban szabályozta a büntetések kiszabását és bár röghöz kötötte a parasztságot, mégis haladónak számított, hiszen a bíráskodás nagyobb részét cári (központi) hivatalok kezébe helyezte.

negyedik_ivan_terkep2.jpg

kép forrása: ukrmap.su

Reformjai közben IV. Iván megszabadult az apja, III. Vaszilij idejéből „megörökölt” főemberektől, így például anyja, Jelena Glinszkaja bizalmasaitól: Alekszej Adasevtől és Szilveszter pópától (mindkettőt száműzette) és saját kezébe vett minden irányítást. A tetterős cár ezt követően már a korábbi évtizedekben különleges kiváltságokat kapott görög-keleti egyházzal is szembe mert szállni, erősen megkurtítva önállóságát és vagyonát. IV. Iván parancsára megszüntették az egyház adómentességét, bizonyos földjeit állami tulajdonba vették, sőt különadót vetettek ki az egyházi birtokokra.

A központosítás 1560 után még nagyobb mértékben folytatódott: az orosz birtokosoknak minden 150 hektár földterület után egy lovas katonát kellett a cári seregnek kiállítania. Közben a cárhoz hűséges szolgáló nemesség pénztámogatásokban részesült. Ezekkel a rendelkezésekkel egy erős, megbízható támogatói kört és cári hadsereget nyert.

A második uralkodási időszak (1564-1584)

A fordulat, vagyis Kurbszkij herceg menesztése 1564-ben következett, melyet csapások egész sora követte: 1581-ben IV. Iván végzetesen összeveszett legidősebb fiával, a 27 éves Ivan Ivanoviccsal, akit éktelen dühében meg is ölt. A vita során a cár előbb fia feleségével (azaz Jelen nevű menyével) veszett össze, majd azzal vádolta meg fiát, hogy részese volt egy ellene szerveződő összeesküvésnek. A vita elfajult, IV. Iván pedig mindig nála lévő botjával fia halántékára sújtott. A fiatalember pár nappal később belehalt fejsérülésébe. 

Két évvel később Oroszország elvesztette a Livóniáért (ma Baltikum) folyó harcot és békére kényszerült a győztes svédekkel illetve lengyelekkel. Ennek a háborúnak magyar vonatkozása is volt, mivel éppen a Livóniai háború alatt (1558-1583) lett lengyel király Báthory István, erdélyi fejedelem. A koronázásra 1576 május 1-jén Krakkóban, a waweli székesegyházban került sor. A lengyelek a Jagellók kihalása után, szabad királyválasztó jogukat gyakorolva hívták meg trónjukra Báthoryt, akinek el kellett vennie az utolsó Jagelló király, II. Zsigmond Ágost húgát, Jagelló Annát. A magyar főúr megtartotta fejedelmi címét is, de Erdély igazgatását testvérére, Kristófra bízta, aki vajda címet kapott. Báthory jól vezette Lengyelországot és nagy szerepe volt abban, hogy a lengyel-erdélyi hadaknak sikerült megvernie IV. Iván hadseregét és megnyerni a livóniai háborút.

A vereséget követően Oroszország nem tudott tengeri kijáratot szerezni a Baltikumban és elveszett számukra Szmolenszk is. (Később, Nagy Péter cár az északi háborúban (1721) megszerzi majd a hőn áhított területet.) A vereséggel azonban még mindig pozitív IV. Iván "mérlege", hiszen keleten hatalmas régiókat hódított meg az oroszok számára. A livóniai vereség traumája mellett Ivánnak el kellett fogadnia azt a megalázó helyzetet is, hogy örököséül, gyengeelméjű második fiát Fjodort jelölje. (Fjodor lett a Rurikov dinasztia utolsó tagja, ám helyette Borisz Godunov uralkodott.) IV. Iván 1584 március 18 –án, 54 évesen halt meg. Zűrzavart hagyott maga után, pedig alapvetően nagy reformerként kezdte uralkodását. Ellentmondásos ember volt és az orosz történelem talán legvitatottabb alakja.

Harmat Árpád Péter

Ha tetszett posztunk, keress bennünket a Facebook oldalunkon is!

logo_toriklub.jpg

2018.02.25.(16:35)

A titokzatos és legyőzhetetlen Mongol Birodalom [29.]

Szerző: Harmat Árpád Péter

A világtörténelem legjelentősebb és legnagyobb egybefüggő területtel rendelkező, mintegy 26 millió négyzetkilométeres birodalmát száz millió lakossal a mongolok hozták létre, mégpedig a középkorban, egészen pontosan a XIII. században. Ezt az óriási, Ázsia nagy részét felölelő területet 1235 -től a központból Karakórumból irányították. A későbbi évszázadokban csak a Brit Birodalom tudta túlszárnyalni ezt a gigantikus kiterjedést, ám hozzá kell tegyük: az angolok gyarmatbirodalma szétszórt, minden kontinensen előforduló területekből állt össze. De hogyan is jött létre a mongolok óriási állama?

mongol_birod_map.jpg

A Mongol Birodalom kialakulásához vezető eseménysor egy Temüdzsin nevű harcos felbukkanásával vette kezdetét, aki 1206 -ban egyesíteni tudta a tatárok, kereitek, merkitek és najmanok törzseit, akik közös nagy-kánjukká választották. Az egyesült mongol haderő óriási sereget hozott létre, melynek élére Temüdzsin új néven: mint Dzsingisz kán került. Elhatározta: kiterjeszti Mongólia hatalmát a környékbeli Kínára, majd Közép-Ázsiára, a virágzó Horezm -re, és Szamarkandra illetve Iránra. Hódításai sikert sikerre halmoztak, így halálakor egy hatalmasra duzzadt birodalmat hagyhatott fiára, Ögödejre.

dzsingisz.jpgA mongol haderő a sztyeppei népekre jellemző tízes rendszerben "működött", vagyis tizedekre, századokra és ezredekre, sőt tízezredekre (tumenekre) tagolódott. Az egységek parancsnokai az alapján nyertek polgári előjogokat és kiváltságokat a birodalomban, hogy mennyire magas tisztséget viseltek a hódító haderőben. A perzsa mintához hasonlóan különlegesnek számított a nagykán személyes testőrsége, a mangudáj, mely a legjobb, legkiválóbb elit katonákból tevődött össze. (Az egység nagyon hasonlított az ókori perzsáknál bevetett 10 ezer "halhatatlanhoz".) Az alakulat ütőképessége legendásnak számított. Török mintára speciális volt a legfelső osztály helyzete, mivel adózott és kiváltságai bármikor visszavehetőek voltak. Különleges volt Dzsingisz kán törvénykönyve a Jasza (dzsaszag) is, Sigi-Kutuku munkája, mely meglepő hatékonysággal szabályozta a lakosság kapcsolatait, jogi kérdéseit. A Mongol Birodalom legfőbb testülete a kurultaj volt, mely a kánválasztás kérdésében is dönthetett, mivel közel sem tekintette senki törvényszerűnek, hogy apáról fiúra szálljon a legfelső hatalom. Más kérdésekben viszont a nagykán abszolút és szinte korlátlan teljhatalommal rendelkezett.

Dzsingisz után az új mongol nagykán, Ögödej folytatta apja örökségét és győzelmes hadjáratokban fejezte be Kína, majd India és az orosz fejedelemségek meghódítását (Kalka menti csata - 1223). A mongolok Kijev városának 1240 -es felperzselése után már Európa küszöbére érkeztek. Ekkor Ögödej testvérének, Dzsocinak fia, Batu kán vette kezébe az újabb terjeszkedő hadjáratok irányítását és megindította a nagy tatár támadást Lengyelország és a Magyar Királyság legyőzésére. 

A mongol katonaállam

A sok sikeres csata, hódítás és győzelem hátterében a mongolok bátor, harcias és kegyelmet nem ismerő természete, kultúrája és szokásrendszere állt. A mongol társadalomban a kegyetlenség erénynek számított, a harc pedig kitüntetésnek, akárcsak a csata közbeni dicső halál. A mongol férfiak kisgyermek koruktól lovagoltak, fegyverekkel gyakoroltak, harcoltak és öltek. A gyilkolás olyan természetes volt számukra, mint napjainkban a TV nézés. Egyáltalán nem éreztek lelkiismeret furdalást, azt a gyengeség jelének tartották. 

A mongol harcosok kiemelkedően jól lovagoltak, kiválóan használták a híres mongol visszacsapó íjat, a görbe, bortva éles szablyát, a handzsárt és a lándzsát, melyekhez védekezésül vesszőfonatú vagy bőrrel borított pajzsot használtak. A közvélekedéssel ellentétben a mongolok igenis rendelkeztek fejlett ostromgépekkel is (ezek nagy részét kínai mérnökökkel terveztették), melyeket nagy hatékonysággal használtak. Legnagyobb erősségük azonban a lovas íjászat volt és a váratlan, mindent elsöprő támadás. Híresnek tekinthető a mongol posta-, és futárszolgálat is, mely szent volt a mongolok előtt, hisz a futárokat különleges jogok illették (amit a nyakukba akasztott paiza jelvény biztosított) és az utak mentén mindenhol pihent lovak vártak. (Egy-egy futár egy nap alatt akár 300 km -t is meg tudott tenni, ami a XIII. században példátlan gyorsaságnak számított.)

mongolok_1.jpg

A mongol köznép és a nojonok (mongol nemesek) nagy része jurtákban és nem kőházakban lakott, ám ezek kényelmesek és nagyok voltak, gyakran szőnyegekkel, prémekkel, értékes tárgyakkal ellátva. A katonáskodásra épülő mongol állam lakói nem szívesen végeztek földművelést, ezt az alantas elfoglaltságot inkább a legyőzött népekre kényszerítették (akárcsak az ókori asszírok). Vallás terén a mongolok a sámánizmust követték, fő istenük több más, sztyeppei néphez hasonlóan Tengri volt. Később a mongolok jelentős része muszlim, vagy buddhista lett.

Támadás Európa ellen

IV. Béla már Juliánusz figyelmeztetéséből tudott a mongol veszélyről, így meg is tette az előkészületeket: összefogást hozott tető alá, a mongolok elől menekülő kunokkal, körbevitette a véres kardot és jelentős sereget verbuvált a tatárok "fogadására". A körülbelül 100-120 ezres mongol had (melyet más források 150 ezerre is becsülnek) három támadási irányból érkezett Kelet-Európába: északon Orda és Bajdár Krakkó és Boroszló lerohanásával érkezett lengyel földre, a fősereg Batu vezetésével a Vereckei-hágón keresztül tört IV. Béla királyságába, Kadán és Szubatáj pedig délen, Erdélyen áthaladva, az Ojtozi-szoroson keresztül nyomult nyugatra. 

Tomaj Dénes nádor a Vereckei-hágónál tett kísérletet Batu megállítására, ám a csatában veszített, majd Csák Ugrin kalocsai érsek serege következett, mely Pest előtt szenvedett súlyos csapást a mongoloktól. Közben a kunok is magukra hagyták a magyar seregeket, mert a pesti polgárság a tatárok kémeinek nézve őket, megölte vezérüket Kötönyt. (A kunok pusztítva távoztak a Magyar Királyságból déli irányban.) A magyarok és mongolok közti döntő csatára végül a Felső-Tisza menti Muhi mezején került sor 1241 április 11-én. Az összecsapás "főszereplője" a Sajó partján felállított magyar szekértábor melletti híd volt, melyen a mongolok többször is sikertelenül rohamoztak, miközben a magyar számszeríjászok hatalmas veszteségeket okoztak soraikban. Ám idővel Batu emberei gázlót találtak a folyón, melyen Szubutáj lovascsapatai sikeresen átkeltek és rohamukkal megfordították a csata menetét. Az ázsiai sereg ezt követően körbezárta a magyar tábort, ahol zűrzavar tört ki. Végül a véres mészárlásba fordult csata mongol győzelmet hozott, rengeteg magyar áldozattal. Rogerius és a perzsa Dzsuvajni leírásai alapján azonban kijelenthető, hogy győzelmük dacára a mongolok is hatalmas veszteségeket szenvedtek.

A magyarok soraiban elesett Mátyás, esztergomi érsek, Ugrin, kalocsai érsek, három püspök, Tomaj Dénes nádor, és három országnagy: a horvát bán, a tárnokmester és az országbíró. Később IV. Béla testvére, Kálmán herceg is belehalt az ütközet során szerzett sérüléseibe. A magyar uralkodó, IV. Béla Pozsony felé kényszerült menekülni, ahonnan Bécsbe távozott. Itt azonban Babenberg Frigyes - a Habsburgok ideje előtt itt uralkodó német herceg - fogságba ejtette és területeket zsarolt ki tőle, kihasználva IV. Béla szorult helyzetét. Végül a magyar uralkodó Bécsből az Adria partjára menekült, Trau szigetére, miközben egy csapat mongol mindvégig a nyomában haladt. Miközben Kadán Trau ostromára készült, a mongolok odahaza átkeltek 1241 telén a fagyott Dunán is, és kifosztották az ország nyugati területeit is, majd tavasszal váratlanul távoztak az országból. A távozás okait illetően megoszlanak a történész vélemények. A két legnépszerűbb elmélet szerint vagy Ögödej halála volt az ok (mely után a zűrzavaros interregnum "trónharcaiban" jelen akart lenni Batu az udvarban), vagy egyszerűen kimerültek készletei és túl nagy volt veszteségeinek nagysága. (Én az előbbit tartom valószínűbbnek.)

ogodej.jpg

Bár a nagyobb magyar kővárak megúszták a tatárjárást - hiszen előtámadás révén Batu katonái nem hoztak magukkal ostromgépeiket - a pusztítás hatalmas lett Magyarhonban. A lakosság negyede meghalt, teljes falvak néptelenedtek el és rengeteg embert el is hurcoltak a tatárok.

A Mongol Birodalom második fénykora és széthullása

Ögödej halála után egy néhány éves interregnumot követően Güjük vette kezébe a birodalom irányítását, ám Batu nem törődött bele mellőzésébe és megalapította - mégpedig saját, nyugati hódításai területén - a központtól független Aranyhordát. Innentől megkezdődött a hatalmas birodalom fokozatos, lassú széthullása. Úgynevezett uluszok, tartományok alakultak ki, bár Güjük után még két nagykán, Mönge (1251-1259) és Kubiláj (1260-1294) még úgy-ahogy egyben tartották a legfőbb részeket. Kubiláj államába utazott el 1275 -ben a velencei Marco Polo és készített érdekes beszámolót a mongol uralkodói udvarról illetve kalandjairól. Később az utókor erős kritika alá vette Marco Polo útibeszámolóját és kétségbe vonta annak személyes jellegét. Ma a kutatók többsége úgy véli, hogy Marco Polo személyesen soha nem járt Mongóliában, írásait másodkézből, utazók beszámolóiból készítette el a Fekete-tenger partján (a Mongol Birodalomba vezető és onnan visszatérő utak kiindulópontjánál). 

Kubiláj uralma idején támadta meg a Mongol Birodalom Japánt, először 1274 -ben 23 ezer katonával (hakatai csata), majd 1281 -ben egy még nagyobb haderővel. Mindkét alkalommal Kjusu szigetén zajlott a mongol partraszállás és mindkét alkalommal a nagyobb létszámú japán seregek győztek. A második esetben egy hatalmas tájfun (kamikaze, isteni szél) is segítette a japánokat. 

timurlenk_map.jpg

Kubiláj halála után 76 évvel a Mongol Birodalom egy kis időre még egyszer felemelkedett, amikor 1370 -ben egy Timur Lenk nevű, Csagatáj leszármazottjaként felbukkanó szamarkandi harcos felvette a "nagy emír" címet. Hódításai során legyőzte az orosz fejedelmeket, majd elfoglalta Moszkvát, később pedig az afgán uralkodók hódoltatását követően bevette Heratot is. Timur Lenk legnagyobb haditette azonban India és Perzsia legyőzése volt 1390 és 1398 között. 1400 -ra a feltámadt Mongol Birodalom már Európa felé terjeszkedett, ám ezúttal útjában állt az időközben kialakult és egyre erősebb Oszmán Birodalom. 

Timur Lenk a középkor egyik legnagyobb összecsapásában a híres Ankarai csatában győzte le a törököket, 1402 július 20 -án. Bajezid szultán ketrecbe került és élete végéig Timur Lenk foglya maradt. A nagy mongol győzelem óriási szolgálatot tett a Magyar Királyságnak, mely a török vereség miatt végre fellélegezhetett és évtizedeket nyert az oszmánok elleni harcra való felkészüléshez. (Ebben a megnyert időszakban hozta létre Zsigmond a déli végvári vonalat.)

A Mongol Birodalom Timur Lenk halála után végleg szétesett, bár egyes területei még évszázadokig jelentős erőt képviseltek. Ilyen volt a híres Aranyhorda és szétesése után utód-kánságai illetve a Krími tatár kánság is, mely egészen 1783 -ig fennállt (II. Katalin ekkor kebelezte birodalmába). Ezzel végleg eltűnt egy hajdan legyőzhetetlennek tartott, titokzatos és legendás birodalom utolsó maradványa.

Harmat Árpád Péter

Felhasznált irodalom:

  • Vásáry István:  Dzsingisz kán és öröksége. Magyar Nemzet Múzeum, Bp., 2007
  • B. Szabó János: A tatárjárás. A mongol hódítás és Magyarország. Corvina Kiadó, 2016
  • Salát Gergely: Mongol hódítás Kelet-Ázsiában, a 13. század első felében
  • Daniel C. Waugh: The Pax Mongolica

Ha tetszett a poszt keresse közösségünket a Facebookon is!

2017.07.04.(0:09)

Sacco di Roma, a kora-újkor legnagyobb vérengzése [28.]

Szerző: Harmat Árpád Péter

Az emberiség történelmének egyik legkegyetlenebb eseménysorozata, a Sacco di Roma éppen 490 éve, 1527 május 7 -én vette kezdetét Itáliában (a későbbi olasz fővárosban). A 30-40 ezer halálos áldozattal járó, ártatlan emberek, köztük idősek lemészárlásával, sok ezer nő megerőszakolásával és példátlan méretű fosztogatással, gyújtogatásokkal teli pusztítás a kora-újkor legdurvább erőszakhullámának tekinthető.

Tovább olvasom

A Pragmatica Sanctio - Erdély 295 éve fogadta el [27.]

maria_terezia.JPGHazánk több mint ezer éves történelmének egyik legfontosabb dokumentuma a Gyakorlati rendezés néven, 1723/1-2-3 tc. jelöléssel jogrendünkbe iktatott Pragmatica Sanctio törvénycsomag volt. A jogszabályokat III. Károly kezdeményezte még 1713-ban, hogy biztosítani tudja saját leszármazottai számára - mégpedig leányági örökösei részére is - a teljes Habsburg Birodalom továbböröklését.

Tovább olvasom

Nagy Lajos királyunk uralkodása [26.]

1_11nagylajos.jpgÉpp 691 éve született a francia Anjou házból származó Nagy Lajos királyunk, Károly Róbert magyar uralkodó és harmadik felesége, Łokietek Erzsébet lengyel hercegnő házasságából mégpedig 1326. március 5-én. Nevét apai nagybátyjáról, az 1316-ban szentté avatott Lajos toulouse-i püspökről kapta, aki II. (Sánta) Károly nápolyi király és Árpád-házi Mária (V. István magyar király lánya) fia volt.

Tovább olvasom

75 éve volt a wannseei konferencia, ahol 11 millió embert ítéltek halálra [25.]

Hetvenöt évvel ezelőtt, 1942 január 20-án zajlott a második világháború egyik legmegdöbbentőbb konferenciája, Berlinben. A náci vezetők a később wannseei konferencia néven ismertté vált megbeszélésen összesen 11 millió európai zsidót ítéltek halálra. A konferencia egyik jegyzőkönyve elkerülte az iratmegsemmisítéseket, így az utókor pontosan megismerhette, hogy miként rögzítették a kontinens zsidóságának teljes kiirtását.

wannsee.jpg

Tovább olvasom

Észak-Amerika legelső gyarmatosítói [23.]

Szerző: Harmat Árpád Péter

A mai Amerikai Egyesült Államok területén történő első európai partraszállás (a vikingek kalandozói útjait leszámítva) a spanyol Juan Ponce de León vezetésével történt 1513-ban, mégpedig az általa Floridára keresztelt félszigeten. A spanyolok alapították tehát a későbbi USA területének első településeit, az 1565 –ben Szt. Augustine névre keresztelt első floridai város létrehozását követően. Mivel a spanyolok a mai Mexikó területén rendezték be első nagy tengerentúli gyarmatukat – Új-Spanyol Alkirályság néven (1535), így terjeszkedéseik is ezen területről indult ki a mai USA irányába.

Tovább olvasom

Elhunyt Fidel Castro, az 1962-es rakétaválság egyik kulcsfigurája [21.]

Szerző: Harmat Árpád Péter

Fidel Castro a XX. századi történelem és hidegháború egyik legnagyobb alakja és az 1962-es kubai rakétaválság kulcsszereplője volt. Három hónappal 90. születésnapja után, 2016 november 25-én hunyt el Havannában. Élete egy egész korszak keresztmetszetét mutatja be

Tovább olvasom

A vietnami háború 5 legnagyobb csatája [20.]

Szerző: Harmat Árpád Péter

A több évtizedes francia gyarmati uralom alatt élő vietnamiak előbb 1945-ben, majd a franciák legyőzése után 1954 nyarán saját, szuverén államot hoztak létre az Indokínai félszigeten. Ez az állam azonban feszültségekkel volt terhes: míg északon a kínai határ közelében és Hanoiban (nagyrészt kínai ráhatásra) a kommunista eszmék gyökeresedtek meg, addig délen a legnagyobb város, Saigon körzetében kapitalista rendszerben működött az ország.

Tovább olvasom