75 éve volt a wannseei konferencia, ahol 11 millió embert ítéltek halálra [25.]

Hetvenöt évvel ezelőtt, 1942 január 20-án zajlott a második világháború egyik legmegdöbbentőbb konferenciája, Berlinben. A náci vezetők a később wannseei konferencia néven ismertté vált megbeszélésen összesen 11 millió európai zsidót ítéltek halálra. A konferencia egyik jegyzőkönyve elkerülte az iratmegsemmisítéseket, így az utókor pontosan megismerhette, hogy miként rögzítették a kontinens zsidóságának teljes kiirtását.

wannsee.jpg

A konferencia helyszíne Berlinben

A Holokauszt legfontosabb megbeszélését Reinhard Heydrich a Biztonsági Főhivatal vezetője és Himmler jobb keze hívta össze. A magas rangú főnáci utasítására 1942 január 20 –án a német bel- és külügyminisztérium, a biztonsági szolgálatok, a náci párt, az SS, illetve az igazságügy 14 vezetője, államtitkárok, tábornokok, vezérkari tisztek utaztak a Berlin délnyugati városrészében álló, Am Grossen Wannsee 56-58. szám alatti villába, mely Heydrich berlini központjaként is funkcionált. A helyszín valójában egy tetszetős tóparti kastély benyomását keltette, ami szöges ellentétben állt a megbeszélés témájával.

A tanácskozást Adolf Eichmann SS-Obersturmbannführer készítette elő, és a konferencia jegyzőkönyvét is ő vezette. Heydrich SS-Obergruppenführer, a Biztonsági Rendőrség és az SD főnöke, elöljáróban közölte, hogy a birodalmi marsall (azaz Göring) őt bízta meg az európai zsidókérdés végleges megoldásának előkészítésével és rámutatott arra, hogy ezt a tárgyalást azért hívták össze, hogy tisztázzák az alapvető kérdéseket.  wannsee_eichmann.jpg

Adolf Eichmann a végrehajtással megbízott SS tiszt

A konferencia során több mint 11 millió zsidó származású európai polgár (beleértve a semleges államok és az Egyesült Királyság zsidó közösségeit is) fizikai megsemmisítését helyezte kilátásba, majd megbeszélték a terv végrehajtáshoz szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és anyagi feltételeket, és kiosztották a feladatokat. Bár a holokauszt akkor már évek óta tartott és tömeggyilkosságok is zajlottak egyes koncentrációs táborokban, hivatalos politikává mindez csak a konferencia után vált.

Adolf Eichmann 1961-ben, az Eichmann-per során elmondta, hogy a találkozó viszonylag gyorsan (egy-másfél óra alatt) lezajlott és a résztvevők között teljes volt az egyetértés és az együttműködés. A Wannsei konferencia jegyzőkönyve az egyik legfontosabb fennmaradt dokumentum a holokauszt történetében, amelyet 1947-ben találtak meg a konferencián megjelent Martin Luther iratai között. Az iratokban cinikus módon sehol nincs leírva a tömeggyilkosság kifejezés, helyette az "Endlösung" és a "Sonderbehandlung" azaz "különleges kezelés" formula szerepel mindenhol. 

himmler_heydrich.jpg

Himmler és Heydrich a holokauszt legfőbb irányítói

A konferencia után a Szovjetunióban az úgynevezett Einsatzgruppe csapatok (SS kivégző osztagok), Auschwitzban és a treblinkai táborban pedig a gázkamrák gyilkolták tömegesen a zsidó származású embereket. (Az alkalmazott anyag: Zyklon "B" ciángáz volt, félig föld alá épített gázkamrákba juttatva.)  Az Auschwitz-Birkeanuban működő haláltábor parancsnoka, Rudolf Höss írásos tanúvallomásban rögzítette, hogy 1941 szeptember 3 és 1944 október 29 közt folyamatosan zajlottak Auschwitzban az elgázosítások. A táborban összesen 1,1 millió ember halt meg, míg a teljes holokauszt végül 5,5 millió ember halálát okozta. A wannseei konferencia - mely minderre utasítást és felhatalmazást adott az elkövetőknek - a mai napig a történelem leginkább megdöbbentő eseménye, az érzéketlenség, a kegyetlenség és a gonoszság hátborzongatóan profi, szenvtelen megnyilvánulása.

6_26gazkamra.jpg

A konferencia résztvevői:

Reinhard Heydrich birodalmi vezető; Dr. Alfred Meyer birodalmi helytartó; Dr. Georg Leibrandt birodalmi vezető (a megszállt keleti területek minisztériumának képviseletében); Dr. Wilhelm Stuckart államtitkár (a birodalmi belügyminisztérium képviseletében); Dr. Erich Neumann államtitkár (a négyéves terv irodájának teljhatalmú megbízottja); Dr. Roland Freisler államtitkár (a birodalmi igazságügyminisztérium képviseletében); Dr. Josef Bühler államtitkár (a főkormányzói irodától, Hans Frank képviseletében); Martin Luther államtitkár (a külügyminisztériumtól); Gerhard Klopfer SS-ezredes (a pártkancelláriától, Martin Bormann képviseletében); Friedrich Kritzinger minisztériumi vezérigazgató (a birodalmi kancellária képviseletében); Otto Hofmann SS-vezérőrnagy (a Faji és Áttelepítési Főhivataltól); Heinrich Müller SS-vezérőrnagy (a Birodalmi Biztonsági Főhivataltól);

6_15auschwitz_bejarat.jpg

További résztvevők: Adolf Eichmann alezredes (a Birodalmi Biztonsági Főhivataltól); Dr. Eberhard Schöngarth SS-ezredes (a biztonsági rendőrség és az SD lengyelországi parancsnoka); Dr. Rudolf Lange SS-őrnagy - (a biztonsági rendőrség és a biztonsági szolgálat lettországi parancsnoka és a balti államok, valamint Fehéroroszország biztonsági rendőrségének és szolgálatának hadtest parancsnok-helyettese)

Figyelemre méltó, hogy milyen sok a résztvevők közt a doktori címmel rendelkező, magasan képzett és kiemelkedően magas műveltségű személy, ami bizonyítja, hogy a legnagyobb gazemberségek, szörnyűségek és emberiség elleni bűnök elkövetésében semmiféle fékezőerőt nem jelentett a megjelentek értelmiségi volta. Ma, 75 évvel az események után ennek feldolgozása és az egész ördögi terv hideg tárgyilagossággal történő megtervezésének - végrehajtásának megemésztése a legnehezebb.

 Harmat Árpád Péter

2017.01.21.(11:00)

logo_toriklub_1.jpg

Javasolt film, ami a wannseei konferenciát mutatja be: Az összeesküvés (2001)